BAL KATEGORİLERİ
1. Katılım Koşulları

1.1. Katılım, 47. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'ne (bundan sonra 'Kongre' olarak adlandırılacaktır) herhangi bir kategoride kayıt olmuşı tüm amatör ve profesyonel arıcılara, üretici gruplarına, paketleyicilere, ticari firmalara açıktır.

1.2. Jüri üyeleri yarışmalara katılamaz. 47. Apimondia Kongresi'nin organizasyonunda yer alan herhangi bir kişi ve Apimondia Yürütme Konseyi üyeleri bir ürün sunma hakkına sahiptir, ancak layık görüldüğü takdirde ödül verilemez, ancak mansiyon verilebilir.

1.3. WBA 2022 Bal Yarışmasına katılmak için öncelikle kongreye kaydolun. İlgili tüm bölümlerin (WBA-H1 ve WBA-H2 formları) doldurulduğundan ve kuralları ve düzenlemeleri okuyup anladığınızı onayladığınızdan emin olun.

1.4. Yarışacağınız kategorinin gerekliliklerini dikkatlice okuyun. Katıldığınız kategoriyi seçin ve her ürün için ödemeyi tamamlayın. Katılımcı tarafından girilen sınıf sayısında bir sınırlama yoktur ancak katılımcılar her sınıfa en fazla 3 ürün ile katılabilirler.

1.5. Kayıt işlemini tamamlayıp ödemeyi yaptıktan sonra online kayıt sistemi üzerinden alacağınız kongreye ait “Kayıt Onay Formu” ile kongre web sayfasında bulacağınız “Başvuru Formu / WBA-H1” ve “Başvuru Formu / WBA-H2” çıktısını alınız. Sunmayı düşündüğünüz ballara, kongre ve yarışma ödeme belgesi ile birlikte bu 3 (birden fazla bal sunulmuşsa 4 veya daha fazla) formu eklemeyi unutmayınız. Ayrıca referans olması için bu formların bir kopyasını saklayın.

1.6. İngilizce, WBA 2022 yarışmasının resmi dilidir. Tüm yazışmalar ve başvuru formları İngilizce olarak gönderilmelidir.

1.6. Jüri heyetinin herhangi bir üyesine rüşvet vermeye teşebbüs ettiği görülen veya bilinen herhangi bir katılımcının tüm ürünleri derhal diskalifiye edilecektir.

2. Balların Sergilenmesi için Gereklilikler 

2.1 Resmi Gereksinim
Yarışmaya katılmak için, katılımcının WBA 2022 resmi kurallarını yerine getirmesi ve - balın Bal CODEX kurallarını ve kendi ülkesinin mevzuatını karşılaması ve kesinlikle kontaminasyon ve tağşiş olmaması gerekmektedir.
2.2 İzlenebilirlik

Bal, arıcıdan kavanoza kadar tam bir izlenebilirlik sunmalıdır. Balın harmanlanması durumunda, en azından ilgili arıcı üreticilerinin sayısı ve bunların coğrafi konumu (bölge ve ülke) sunulan bal ile bağlantılı belgede belirtilmelidir. Farklı ülkelerden gelen balların harmanlanması durumunda, farklı ülkelerden gelen balların yüzdesi belirtilmelidir.
Yarışmaya katılan bal ile birlikte “WBA-H2 Başvuru Formu” (web sitesinde mevcuttur) eklenmelidir.

2.3 Bal, Bal çerçevesi ve Bal eklenmiş doğal ürünlerle sunumu

Bal, herhangi bir şekildeki standart renksiz cam kavanozlarda veya şeffaf plastik kaplarda gönderilmelidir. Kavanozlar veya kaplar, güvenli, kolayca çıkarılabilir kapaklara, standart vidalı kapaklara veya bükülebilir kapaklara sahip olmalıdır. Kapaklar metal veya plastik olabilir. Farklı balların sunulması durumunda, tanımlama şekli ile ilgili olarak açıkça tanımlanmalıdır.

Bal ve doğal ürünlerin eklendiği balların sergilenmesi için temel gereksinimler şunlardır:-

 • Bal kavanozları/kapları 225g ile 750g arasında olmalı ve doğru seviyeye kadar doldurulmalıdır.
 • Form üzerinde balın kullanım kodunu veren, kolayca çıkarılabilen veya silinebilen bir işaret veya etiket dışında, kavanoza yapıştırılan herhangi bir etiket ile kimlik tespiti yapılamaz.Not: Renksiz cam kavanozdan kastedilen budur. Bu, beyaz plastik vidalı bir kapağı gösterir.

2.4 Kalite gereksinimleri

Tüm bal örnekleri, kalitelerini ve özgünlüklerini doğrulamak için kontrol edilebilir.
Yapılabilecek testlerin listesi aşağıdadır;

 1. Sunulan tüm ballar için nem oranı %18'in altında olmalıdır.
 2. HMF, ılıman bölge için 20 mg/kg'ın ve tropikal ve akdeniz bölgeleri ile ılıman ve tropikal veya akdeniz bölgelerinin karışımı için 40 mg/kg'ın altında olmalıdır.
 3. Bal özünün varlığını kontrol etmek için iletkenlik
 4. İnvertaz, Ham bal için 50 UE'ye kadar ve enzimlerden fakir bazı Ham monofloral ballar için 25 UE'ye kadar olmalıdır (narenciye, lavanta, tilia, erica arborea, arbustus, lichi gibi tropikal ballar…)
 5. Antibiyotikler, kovanlarda antibiyotik kullanımının olmadığını ve laboratuvarın kloramfenikol veya nitrofuran gibi yasaklı antibiyotikler için tespit sınırının altında olmalıdır.
 6. Monofloral balların botanik orijin için belirlenmiş belirli kriterleri karşılayıp karşılamadıklarını kontrol etmek için şeker ve/veya Polen analizi
 7. Tipikliklerini doğrulamak için monofloral ballar için organoleptik test
 8. Yabancı şekerin olmadığını kontrol etmek için tağşiş

3. Yarışma Kategorileri

The class to which the submitted honey refers must be clearly indicated on the form. 

3.1. Ham Bal

Peteklerden çıkarılan bal, çökeltilir ve sonra süzülür. Ham bal, spesifik monofloral ballar (narenciye, lavanta, ormangülü, tilia, robinia, rosmarinus, brassica, lichi, arbustus, erica arborea) için orijinal invertaz enziminin 50 EU/kg veya 25 EU/kg altına düştüğü ölçüde ısıtılmamıştır. …).

Bölüm  A. Sıvı Ham Bal


Bu bölümde bal, sıvılaştırma işlemi (ısınma) olmadan doğal olarak sıvı kalmalıdır.

A Bölümündeki kategorilere katılan Ballar laboratuara ulaştığında ürünlerde granülasyon belirtisi olmamalıdır.

Kategori 1. Farklı botanik kökenlerden çok çiçekli bal, orman balı veya özsu

Kategori 2. Monofloral sıvı bal veya özel özsu (botanik menşei belirtilmelidir). Botanik kökeni laboratuvar analizleri ile teyit edilecektir.

Bölüm B. Ham Kristalize Bal


Doğal kristalizasyon kabul edilir, ancak yumuşak kristalize bir bal elde etmek için kristalizasyon sürecini iyileştirmek için teknik yöntem kullanılabilir (bal, hareketsiz pürüzsüz, mat kuru bir yüzeye sahip olabilir ve sürülebilir tereyağı kıvamında olabilir.)

Kategori 3. Farklı botanik kökenlerden kristalize çok çiçekli bal veya özsu. 

Katefori 4. Doğal olarak kristalize monofloral bal veya spesifik özsu (botanik menşei belirtilmelidir). Botanik kökeni laboratuvar analizleri ile teyit edilecektir.

Bölüm C. Petek Bal

Class 5. Petek bal kaplarına konmuş petek bal. (Her kapta tek parça).

3.2 İşlenmiş Bal 

Bölüm D. İşlenmiş Sıvı Bal 

Bu bölüm sadece doğal olarak düşük kristalleşme hızına sahip balları sunmalıdır (F/G > 1,3). Pastörizasyona izin verilir ancak HMF < 20 mg/kg kalmalıdır. Buradaki sergiler, son değerlendirmeye kadar tüm analitik süreç boyunca hiçbir granülasyon belirtisi göstermemelidir.

Kategori 6. Farklı kökenlerden çok çiçekli sıvı bal, orman balı veya özsu

Kategori 7. Monofloral sıvı bal veya özel özsu (botanik menşei belirtilmelidir). Botanik kökeni laboratuvar analizleri ile teyit edilecektir.
Bölüm E. İşlenmiş Kristalize Bal

Bu ballar, hareketsiz, pürüzsüz, mat, kuru bir yüzeye sahip olmalı ve sürülebilir tereyağı kıvamında olmalıdır.

Kategori 8. Farklı kökenlerden yumuşak kristalize çok çiçekli bal veya özsu

Kategori 9. Yumuşak kristalize monofloral bal veya özel özsu (botanik menşei belirtilmelidir). Botanik kökeni laboratuvar analizleri ile teyit edilecektir.

Bölüm F. Doğal Ürünler İlave Edilmiş Bal 

Kategori 10. Eklenmiş ürünlerle bal kavanozları (tarçın, fındık, kuru meyveler vb.). Doğru seviyeye kadar doldurulmuş kavanozlar/kaplar.

4. Miktar Gereksinimleri 

Katılımcının katılmak için en az aşağıdaki miktarda ürün göndermesi gerekmektedir:

 1. 2 veya 3 numune olarak toplam 750g bal
 2. 2 veya 3 numune olarak toplam 1kg doğal ürünler eklenmiş bal
 3. 800 gr petek bal (örnek. 4 X 200g)

Bir adet kavanoz veya kesilmiş petek sergilenebilir veya resimleri sunulabilir. Diğer ürün/ürünler, tağşiş ve antibiyotik analizleri ve organoleptik testleri içeren fiziko-kimyasal analizler için kullanılacaktır. Testler için bal numuneleri rastgele alınacaktır.

5. Ürünlerin Gönderilmesi

Tüm ürünler aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 
CARI asbl
1 Place Croix du Sud bte L7.04.01
Bâtiment Boltzmann (étage +1)
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
Başvuru formları paketlere ilave edilmelidir.

Laboratuvara taşınması sırasında şoklara dayanıklı olması gereken numunelerin ambalajlarına özellikle dikkat edilmelidir. Cam kırılması durumunda katılımcı bilgilendirilecek ve diskalifiye cezası ile zamanında yeni bir gönderi göndermek zorunda kalacaktır.

Ülkenizdeki resmi gümrük servisinden pakette hangi bilgilerin bulunması gerektiğini öğrenmeniz tavsiye edilir (örn. analiz için değersiz numune)
Laboratuvar, numunelere belirli bir isimsiz numara tahsis edecektir.

6. Katılım Ücretleri

6.1. Tüm kategoriler için ücretler aşağıdaki şekildedir;

 1. Bireysel 50 Euro
 2. Ticari 150 Euro

6.2. Ücret, organizasyonla bağlantılı tüm maliyetleri ve yarışmanın analiz ücretini kapsar.

6.3. Ödemenizi tamamladıktan sonra e-mail ile bir konfirmasyon formu alacaksınız. Bu formu ve iki başvuru formunu ürünlerinizle birlikte aynı pakette göndermeniz gerekmektedir.

6.3. Koşullar ne olursa olsun giriş ücretleri iade edilmez.

6.4. WBA 2022 organizasyon komitesi özel promosyonlar için giriş ücretlerini düşürme hakkını saklı tutar.

6.5. Ücrete Kongreye katılım, ikram ve öğle yemeği, yol ve konaklama masrafları dahil değildir. Kayıtlarınız için ilgili bir makbuz verilecektir.

7. Zaman Kısıtlamaları

Tüm bal örnekleri 27 Mayıs 2022 tarihine kadar laboratuvara ulaşmış olmalıdır.

Posta/kurye ile gönderirken lütfen yeterli süre ayırın çünkü bazı paketler ülke çıkışında veya AB'nin (Belçika) girişinde gümrük tarafından kontrol edilir ve bu gecikmeye neden olabilir (AB dışındaki bazı ülkeler için 2-3 hafta) .

Taşımanın numunelerin tazeliği üzerindeki etkisine dikkat edin. Laboratuvara gelindiğinde oda sıcaklığında (± 24°C) muhafaza edilecek sıvı ballar dışında ballar 14°C'de tutulacaktır.

8. Ödüller

Bu yarışmaya katılmak için belirlenen kriterleri sağlayan tüm ballara "Apimondia bal yarışması kriterlerine uyan bal" sertifikası verilecektir.
Üç seviyeli yüksek kaliteli tanıma Altın, Gümüş ve Bronz ödüllendirilebilir. 
Altın = Kategorisinin kriterlerini mükemmel şekilde karşılayan çok kaliteli bal. Bu ballar, sınıflarının en üst seviye temsilcileridir.
Gümüş = Kategorisinin kriterlerini karşılayan yüksek kaliteli bal. Ancak, değerini düşürmeyen bazı küçük kusurlar vardır.
Bronze = Kategorisinin kriterlerini karşılayan yüksek kaliteli bal. Ancak bu balın öne çıkan bir bal olarak öne çıkmasına engel olmayan bazı kusurlar da vardır.
Bu seviyelerle ödüllendirilme, çeşitli jüriler tarafından yapılan değerlendirmelere dayalı olacaktır.
Sınıf başına madalya sayısında bir sınırlama yoktur, ancak genel bir kural olarak, %5'i altın, %10'u gümüş ve %20'si bronz madalya alır. Bu yüzdeler gösterge niteliğindedir ancak sunulan ve kriterlere uyan balın yaklaşık %30 ila %40'ı tüm kategoriler bir arada ödül alabilir.
Madalya logosu sadece ödüllü bala karşılık gelen bal serisinde kullanılabilir.

9. Jüri Değerlendirme Süreci

Değerlendirme süreci birkaç farklı aşamada gerçekleşecektir.

 1. Numune balların idari kontrolü (yeterli miktarda, kırılmamış…) ve tarif formu (hiçbir bilgi eksik değil) ve balın sınıfına bağlı kimlik numarası
 2. Belirli bir jüri tarafından balın görsel olarak değerlendirilmesi – Balların resimleri
 3. Analitik amaçlı balın farklı numunelerde yeniden bölünmesi
 4. İlk testler : HMF, nem, iletkenlik, invertaz (sadece ham ballar) ve belirli bir laboratuvarda (JRC) paralel olarak tağşiş analizi
 5. Koku, doku, tat ve aromaların değerlendirilmesi için AB'nin farklı ülkelerinde organoleptik test (sadece numuneler ilk testi geçerse)
 6. Görsel ve duyusal değerlendirmelere göre numunelerin geçici sıralaması ve ödül alabilecek balların seçimi (± %40)
 7. Seçilen örneklerde Antibiyotik analizi
 8. Tüm sonuçlara dayalı olarak nihai seçim ve hangi balların bronz, gümüş veya altın madalya kriterlerini karşıladığının belirlenmesi.

Balın özü, organoleptik testler bazında analitik gereklilikleri yerine getiren ballar için yapılacaktır. Doğal katkılı ballar ve balların değerlendirilmesi için kullanılacak tablo aşağıdadır

 

Sıvı

Kristalize

Görsel (renk (monofloral için özgüllük), homojenlik, temizlik, balın yüzeyinde toz olmaması)

5

4

Koku (yoğunluk, özgüllük(monofloral), özgünlük)

3

2

Doku (kristalizasyon kalitesi ve kristalize için sertlik ve sıvı için viskozite)

2

4

Tat (yoğunluk, özgüllük (monofloral), özgünlük)

4

4

Aromalar (yoğunluk, özgüllük (monofloral), özgünlük)

6

6

Petek bal için değerlendirme aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır:
Görsel 9nokta, Koku 1p., Balın dokusu 2p., Balın tadı ve aromaları 8p.
Jüriler farklı ülke ve kültürlerden gelecektir.

10. Ürünlerin Sergilenmesi 

Apimondia kongresinde laboratuvara sunulan ve analitik testi karşılayan balların fotoğrafları sergilenecektir.
Koşullara bağlı olarak bazı ödüllü ballar sergilenebilir.

11. Yönetmeliğin Yorumlanması

Yarışmaya katılım, mevcut kuralların yanı sıra jüri tarafından alınan kararların koşulsuz kabulü anlamına gelir. Aday, WBA 2022 kurallarını okuduğunu ve bunlara uymayı taahhüt ettiğini kabul eder. Bu kuralların herhangi bir pratik zorluğu veya yorumu, organizatör sıfatıyla Apimondia tarafından çözülecektir.

intertek

DİĞER KATEGORİLER


 

Kongre kayıt işlemleri verilen tarihlere kadar tamamlanmalıdır. 

Kayıt olmayan yarışmacıların ürünleri etkinliğe kabul edilmeyecektir.

Sergilenen ürünlerin kabul edilmesi 23 Ağustos 2022 11:00 – 17:00 ve 24 Ağustos 2022 09:00 – 12:00 saatleri arasında olacaktır. 12:00'den sonra katılım kabul edilmeyecektir.

Jüri değerlendirmesi 24 Ağustos 2022 saat 13.00’da başlayacaktır.

Katılım Ücretleri ilgili kategorinin yanına yazılmıştır.

Çoklu Katılımlar

Katılımcılar kategori başına en fazla 3 ürünle yarışmaya katılabilir fakat sadece tek bir ödül kazanabilirler. 

Bireysel Kategoriler

Bu kategoriler bireysel ve ticari firma katılımcılarına açıktır.

Tüm ürünler, katılımcının kendi arılığının gerçek ürünleri olmalıdır.

Arı/bal ürünlerinin sergilenmesi için temel gereksinimler şunlardır:-

Bölüm A.  Ballı Şarap / Melomel / Bal Likörü  Katılım Ücreti – Ürün Başına 50 Euro

Not: Kategori 1,2,3 and 4 – 500ml veya 750ml’lik şişeler kullanılabilir. Şişeler satış amacıyla etiketlendirilmiş veya etiketsiz olabilir.

Kategori 1. İki şişe tatlı şarap. Tatlı şarap, %5,1'den fazla kalıntı şeker oranına sahiptir.

Kategori 2. İki şişe kuru veya yarı tatlı bal şarabı (%5'den az kalıntı şeker)

Kategori 3. İki Şişe Bal Likörü – (Baharatlarla tatlandırılmış)

Kategori 4. İki şişe melomel – (Üzüm veya elma dışındaki meyve veya meyve suyundan üretilen ve ayrıca bal, su, asitler ve besinler eklenen. Fermantasyona yardımcı olmak için belirli meyvelerin eklenmesini içerir)

Not: Ülke kuralları gereği tüm şişeleri etiketlemeniz gerekiyorsa, ürünler sahnelenmek üzere teslim edilmeden önce etiketlerin çıkarılması veya kapatılması gerekir.

Bölüm B. Balmumu  Katılım Ücreti – Ürün Başına 50 Euro

Kategori 5. 400g ile 600g arasında ağırlıkta ve en az 25 mm kalınlığında bir balmumu bloğu. Düz şekilde gösterilecek.

Kategori 6. Üç adet balmumundan düz mum (Kalıpta herhangi bir süsleme veya desen yoktur). Boyut ve şekil olarak tek tip ve dik gösterilecek. Jüri bir tanesini yakabilir.

Kategori 7 Balmumuyla süslenmiş üç mum. Herhangi bir yöntemle yapılmış, tek tip boyutta ve dik gösterilecek. Jüri bir tanesini yakabilir.
Not: 1-7. sınıflardaki sergiler için serginin ambalajının açılmasından ve yeniden paketlenmesinden katılımcı sorumludur. Sergileme görevliler tarafından yapılacaktır..

Ticari Kategoriler 

Bu kategoriler, dünyanın her yerinden arıcılığın ana iş olduğu arı ürünleri üreticileri, tüccarları ve paketleyicileri ve diğer arıcılık sektörü temsilcileri için özel olarak oluşturulmuş ve tasarlanmıştır.

Tüm sergiler ticari olarak mevcut olmalı ve satış için doğru bir şekilde etiketlenmelidir. Arı ürünlerinin genel kalitesinin yanı sıra etiketlerin ve ambalaj malzemelerinin çekiciliği jüri üyeleri tarafından dikkate alınacaktır.

Teşhir Sınıfları sadece ürün kalitesine göre değil, aynı zamanda genel sunumun estetik çekiciliğine göre de değerlendirilecektir. Varsa ürünün tüm hareketli parçaları pille çalıştırılmalıdır. Elektrik kullanımına izin verilmemektedir. Tezgah üstü teşhir için teşhir alanı 600mm x 600mm'yi geçmemelidir

Section C Ballı Şarap / Bal Birası / Bal Likörü   Katılım Ücreti – Ürün Başına 75 Euro

Not: Kategoriler 8, 9, 10 and 11 – 500ml veya 750ml’lik şişeler kullanılabilir.

Kategori 8. İki şişe tatlı şarap. Tatlı şarap, %5,1'den fazla kalıntı şeker oranına sahiptir.

Kategori 9. İki şişe kuru veya yarı tatlı bal şarabı (%5'den az kalıntı şeker)

Kategori 10 İki Şişe Bal Likörü – (Baharatlarla tatlandırılmış)

Kategori 11. İki şişe melomel – (Üzüm veya elma dışındaki meyve veya meyve suyundan üretilen ve ayrıca bal, su, asitler ve besinler eklenen. Fermantasyona yardımcı olmak için belirli meyvelerin eklenmesini içerir)

Kategori 12. İki şişe bal birası, minimum 330ml, etiketlenmiş ve satışa hazır olarak sunulmuş.

Kategori 13. İki şişe bal likörü veya diğer alkollü içki (%15'ten fazla alkol içeren damıtılmış içecekler), minimum 330 ml, etiketlenmiş ve satışa hazır olarak sunulmuş.

Bölüm D. Kozmetik Katılım Ücreti – Ürün Başına 75 Euro

Kategori 14. Bal ve/veya balmumu içeren Losyon/El Kremi – üç ayrı kavanoz/kap, etiketlenmiş ve satışa hazır olarak sunulmuş. İçerik etikette gösterilmelidir.

Kategori 15 Bal ve/veya balmumu içeren sabun – üç ayrı kalıp, etiketlenmiş ve satışa hazır olarak sunulmuş. İçerik etikette gösterilmelidir.

Bölüm E. Teşhir/Sunum Katılım Ücreti – Ürün Başına 75 Euro

Kategori 16. Arı ürünlerinin dekoratif teşhiri - herhangi bir boyutta veya şekilde kavanoz ve süslemeler kullanılabilir. Tüm ürünler (bal ve/veya bal likörü ve/veya balmumu mumları) etiketlenmeli ve satışa hazır olarak sunulmalıdır. Tezgah üstü teşhir için teşhir alanı 600mm x 600mm'yi geçmemelidir.

Kategori 17. Satışa sunulmuş Bal - herhangi bir boyutta veya şekilde kavanoz kullanılabilir. Bal etiketlenmeli ve satışa hazır olarak sunulmalıdır. Tezgah üstü teşhir için teşhir alanı 600mm x 600mm'yi geçmemelidir.
Not: Kategori 17 ve 18. Sergi sahipleri, sergilerinin ambalajlarının açılmasından, sahnelenmesinden ve yeniden paketlenmesinden sorumludur. Tüm hareketli parçalar pille çalıştırılmalıdır. Elektrik kullanımına izin verilmemektedir.

Apimondia Kategorileri 

Apimondia yarışmaları için kategoriler, arıcılığın akademik bir alan, profesyonel bir meslek veya arıcılık işinin ötesinde bir hobi olduğu tüm insanlar için özel olarak oluşturulmuş ve tasarlanmıştır.

Tüm sergiler, katılımcının münhasır veya paylaşılan fikri mülkiyetini oluşturmalıdır. Konu arı veya arıcılık ile ilgili olmalıdır. Sergilerin kalitesinin yanı sıra genel çekicilik, genel sunum ve gerçek yenilikçilik jüriler tarafından dikkate alınacaktır.

Bölüm F. Arıcılık temalı Fotoğraf. Katılım Ücreti – Ürün Başına 50 Euro

Kategori 18. A4 boyutunda, çerçevesiz veya ek süslemesiz bir adet baskılı fotoğraf.

Bölüm G. Printed Materials Katılım Ücreti – Ürün Başına 50 Euro

Arıcılık konularında yayınlar (dergiler, kitaplar). Herhangi bir dilde olabilirler, ancak serginin İngilizce olarak kısa bir açıklaması (50-300 kelime) gereklidir.

Kategori 19. Tamamen veya büyük ölçüde bilimle ilgili olan Arıcılık Kitabı. İlk olarak 2019 veya sonrasında yayınlanmış veya güncellenmiş olmalıdır.

Kategori 20. Tüm arıcıları ilgilendiren genel bir Arıcılık Kitabı. İlk olarak 2019 veya sonrasında yayınlanmış veya güncellenmiş olmalıdır.

Kategori 21. 16 yaşına kadar çocuklar için bir Arıcılık Kitabı. İlk olarak 2019 veya sonrasında yayınlanmış veya güncellenmiş olmalıdır.

Kategori 22. Bilim ve genel arıcılık ile ilgili bir derginin/derginin üç farklı sayısı. 2021 - 2022 yıllarında yayımlanmış sayılar. (Sayı başına bir dergi/dergi)

Kategori 23. Albüm – Arıcılık konusunda. (Albüm, imza, fotoğraf, posta pulu vb. koleksiyonun saklanabileceği kitap olarak tanımlanır.) (Daha önceki herhangi bir Apimondia Kongresinde sergilenmemiş olmalıdır)

Kategori 24. Poster – theme:- ‘Arılar Dünyayı Birleştirir’. A3 boyutuna kadar ve dahil. (Poster, 'bir şeyi duyuran veya reklamını yapan büyük bir kağıt yaprağı' olarak tanımlanır. Tüm bilgiler tek bir kağıt yaprağında yer alır.)

Bölüm H. İnovasyon/Yenilikler/Buluşlar Katılım Ücreti – Ürün Başına 50 Euro

Kategori 25. İnovasyon/Yenilikler/Buluşlar. (İnovasyon – ayrıntılı bir açıklama veya prototip sunulmalıdır. (İnovasyon, 'yeni bir süreç veya bir şeyler yapmanın yolunu tanıtmak' olarak tanımlanır). Girişle birlikte boyutlar hakkında bilgi gereklidir.) (Buluş – çalışan bir prototip olmalıdır. (Buluş, benzersiz veya yeni bir cihaz olarak tanımlanır) Girişle birlikte boyutlara ilişkin bilgi gereklidir.)
(Daha önceki herhangi bir Apimondia Kongresinde sergilenmemiş olmalıdır)

Bölüm J J.

Fuar StandıÜcretsiz Katılım

Kategori 26 Fuara katılan tüm stantlar sergilenen ürünler/sunulan bilgiler/genel görünümleri üzerinden değerlendirilecektir.

Boyutlarına göre 3 farklı kategoride değerlendirme yapılacaktır.

Kategori 26a 9m2 stantlar

Kategori 26b 18 m2 stantlar

Kategori 26c  36m2 ve üzeri büyüklükteki stantlar

Bu sınıf için, stantlar Apimondia tarafından seçilen bir, Lokal Organizasyon Komitesi tarafından seçilen bir ve WBA Direktörü tarafından seçilen bir  olmak üzere 3 jüri tarafından değerlendirilecektir.

intertek

2022 © Apimondia. Tüm Hakları Saklıdır.
Organizasyon Sahibi


Kongre Sekreteryası


Destekleyen
Sponsorlar